Nowości:

Wyjazd do Chin – jak rozpocząć?

Wielu z podróżujących przed swoimi wycieczkami przygotowuje się do nich. Rozpoczyna się to zazwyczaj od pojmowania historii danego kraju, czy również terenów go obejmujących, poprzez tradycję, w końcu do nauki języka. Dla dużej grupy wyjazdy do Chin, jako kraju o tak niesłychanie ornamentalnym barwie oraz bogatej kulturze, świadczy naukę chińskiego – więcej na https://konsularnyserwis.wordpress.com. Jest to niesłychanie przyciągające przedsięwzięcie, wymagające niemniej jednak ogromnie znacznego wytężenia oraz nakładu pracy, a przy tym cierpliwość. Jest to język pisany za wsparciem pewnych symboli, zaś każdy z nich posiada inne znaczenie i inny dźwięk przy wymowie. Zapisuje się je w asystach, co także jest nietypowym. Poszczególnych znaków jest w rzeczy samej nadzwyczaj niemało, nawet w najwyższym stopniu wykształceni rodzimi mieszkańcy nie znają ich wszelkich. Jest to jednak nierozerwalna część tej nienormalnej tradycji, przekazywanej również w zachowanych zabytkach za pomocą pisma. Warto uczyć się nie od kogoś, kto podobnie nauczył się dawno temu chińskiego, chociażby nie wiadomo na jakim to było poziomie, lecz od rodzimego domownika. Bo każdy znak posiada swój stricte określony sposób zapisu i funkcjonowania w systemie piśmienniczym. Tak jakby każdy ma własną historię, jaka nie ogranicza się jedynie do tego, iż służy do zapisu. Każdy z nich oznacza inny dźwięk, nawet nieznacznie przesunięta kreska w pewnym miejscu nadaje całkowicie inny, nowy sens zapisanemu zdaniu, tekstowi. Niedużo osób jest w stanie w pełni ujarzmić system zapisu, można jednak dużo prościej przyswoić sobie język ten w wymowie.

Teksty: