?>

Nowości:

Pomoc psychologiczna Lublin

Jakim sposobem radzić sobie z nerwami? Psycholog wspomoże
Agresja zazwyczaj kojarzy nam się z czymś niesłychanie niepożądanym, wywołującym w osobach strach i lęk, a nawet obawy o prywatne życie. Ludzie agresywni, to na ogół osoby z ogromną ilością kompleksów, nie radzące sobie z kłopotami i przenoszące prywatne niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym i napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, iż to mężczyźni bywają o wiele bardziej agresywni aniżeli kobiety, chociaż przyznać należy, iż niewiele jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a i takie nie przystają do wyjątkowości. W Polsce jest nadzwyczaj dużo przypadków agresji wobec słabszy i dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierząt. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów generujących agresję oraz poddać je skutecznej terapii – Psycholog Lublin. Nie traktuje to jedynie osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najprzyzwoiciej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to stosowny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są na ogół nadzwyczaj ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych i kierują się tylko tym, co uznają za odpowiednie dla siebie. Omawiane zaburzenia przystają do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów i psychiatrów, iż względu na ich złożoność oraz kłopoty z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

Teksty: